Vad är Grubbel?

Grubbel är en svensk version av en metod som är utvecklad i Holland och heter Kopstoring (www.kopstoring.nl). 

Syftet med Grubbel är att ge deltagarna information och tips som kanske kan göra vardagen lite enklare. En vardag som ibland kan vara strulig och jobbig om man har en förälder som dricker för mycket eller mår psyskisk dåligt. Ett annat syfte med Grubbel är att deltagarna ska få träffa andra online med liknande erfarenheter.

Grubbel ges via ett chatt-verktyg i en sluten grupp med 6-8 deltagare. Deltagarna är anonyma men man får välja om man i slutet av kursen vill berätta lite mer om sig själv. Varje träff/chatt är 1,5 timma och kursen består av 8 träffar samt en uppföljningsträff. Däremellan får deltagarna hemuppgifter att jobba med och skicka in innan varje ny träff.

Kursen leds av professionella som är kunniga och engagerade. Dessa gruppledare jobbar runt om i Sverige och möter i sitt vanliga arbete barn, unga och vuxna. Några jobbar inom socialtjänsten, andra på beroendemottagningar och några på BRIS.

 

Så funkar Grubbel

Innan du kan gå vår kurs på nätet så måste du se om den passar för just dig. När du klickar på "anmäl dig" på hemsidan så får du fylla i ett formulär om dig själv och din situation. Om Grubbel visar sig vara något för dig kommer du få en fråga om du vill delta i vår forskningsstudie. Du får sedan mailat till dig ytterligare några formulär att fylla i, en sk baslinjemätning, och därefter "lottas" deltagarna så att några får gå kursen. 

När du är med i forskningsstudien kommer du erbjudas några olika veckodagar som kursen går på. Du väljer den veckodag och den kurs som passar dig bäst och får sen en "inbjudan" till just den chat-gruppen med ytterlgiare information om inlogg, rutiner, tider etc.

Efter kursen kommer vi be dig att fylla i några formulär efter 6, 12 och 24 månader. Som tack för detta får du en biocheck varje gång du fyllt i ett formulär. 

Innehåll i kursen

De 8 träffarna har olika teman som t ex Din roll i familjen, Tankar och känslor, Sociala nätverk och Framtiden. Deltagarna är15 till 25 år gamla och vissa grupper kommer att bestå av individer i alla åldrar medan andra grupper blir uppdelade för de lite äldre och de lite yngre.

Inför träffarna får du material att läsa igenom, att fundera kring och ibland några frågor att besvara och maila till gruppledaren.

Under chatt-träffen går man igenom uppgifterna, delar med sig och får feedback av varandra och av gruppledarna.