Vad är Grubbel?

Grubbel är en svensk version av en metod som är utvecklad i Holland och heter Kopstoring (www.kopstoring.nl). 

Syftet med Grubbel är att ge deltagarna information och tips som kanske kan göra vardagen lite enklare. En vardag som ibland kan vara strulig och jobbig om man har en förälder som dricker för mycket eller mår psyskisk dåligt. Ett annat syfte med Grubbel är att deltagarna ska få träffa andra online med liknande erfarenheter.

Grubbel ges via ett chatt-verktyg i en sluten grupp med 6-8 deltagare. Deltagarna är anonyma men man får välja om man i slutet av kursen vill berätta lite mer om sig själv. Varje träff/chatt är 1,5 timma och kursen består av 8 träffar samt en uppföljningsträff. Däremellan får deltagarna hemuppgifter att jobba med och skicka in innan varje ny träff.

Kursen leds av professionella som är kunniga och engagerade. Dessa gruppledare jobbar runt om i Sverige och möter i sitt vanliga arbete barn, unga och vuxna. 

 

Studien om Grubbel

STAD genomför en randomiserad forskningsstudie om Grubbel, vilket innebär att deltagarna slumpvis lottats till att gå kursen eller till en kontrollgrupp. 

Efter kursen har deltagarna fått besvara en enkät efter 6, 12 och 24 månader. Datainsamlingen avslutas under våren 2020.

Innehåll i kursen

De 8 träffarna har olika teman som t ex Din roll i familjen, Tankar och känslor, Sociala nätverk och Framtiden. Deltagarna är15 till 25 år gamla.

Inför träffarna får deltagarna material att läsa igenom, att fundera kring och ibland några frågor att besvara och maila till gruppledaren.

Under chatt-träffen går man igenom uppgifterna, delar med sig och får feedback av varandra och av gruppledarna.