Hjälp & stöd

Den här kursen, Grubbel, är ett ny form för att stödja unga som har föräldrar som dricker för mycket eller som har problem med psykisk ohälsa. Det finna många andra sätt att få stöd, både på nätet och genom att träffa professionella. Här nedan följer några tips vart du kan vända dig. Klicka på namnen för att komma till deras hemsidor.

Drugsmart.com
En sida med information, filmer och annat om missbruk i familjen. 

Stödgrupper 
På Drugsmart.com finns också en karta med kontaktuppgifter till stödgrupper för barn och unga runt om i Sverige.

Kuling.nu
En mötesplats för dig som har en förälder med psykisk sjukdom.

BRIS
Till BRIS kan barn och ugna ringa, chatta eller maila sina frågor och funderingar.

Maskrosbarn
En ideell förening som arrangerar träffar, läger mm och som man kan chatta med på nätet.

Trygga Barnen
För dig i Stockholm som vill träffa andra med liknande erfarenheter.

Livlinan
En sida för dig som är ung och lever nära någon som mår psykiskt dåligt.
 

Vill du prata med något vuxen i din närhet så kan man få stöd av kurator på sin skola, elevhälsan eller studenthälsan. Du kan också vända dig till socialtjänsten i din kommun eller Ungdomsmottagningen. Om din förälder får stöd så finns det ibland också stöd för anhöriga på beroendekliniken eller inom psykiatrin. På 1177 finns det många bra kontaktuppgifter.