Frågor & svar om kursen

Fråga:

Får man vara anonym?

Svar:

I själva grupp-kursen är man anonym men i samband med sista träffen så får deltagarna gärna berätta mer om sig själva. För att vara med i forskningsprojektet så måste man uppge en mail-adress för att kunna få formulär skickade till sig och dessutom kunna motta de presentkort/biocheckar man får när man fyllt i de uppföljande formulären efter 6, 12 och 24 månader.

Fråga:

Kostar det något?

Svar:

Nej, deltagande i forskningsprojektet är kostnadsfritt.