Frågor & svar om alkohol, narkotika och beroende

Fråga:

Är alkoholism ärftligt?

Svar:

När det gäller alkoholberoende visar forskning att det finns en ärftlig faktor som är ganska stor. Den som har alkoholberoende i släkten löper större risk att själv utveckla ett beroende än den som inte har ett sådant ärftligt anlag. Om du har beroende i släkten innebär det inte automatiskt att du själv kommer utveckla ett beroende, men du behöver vara lite extra försiktig. Det är inte bara arvet som påverkar, man brukar säga att arv, miljö och tillgången på alkohol tillsammans bidrar till beroendeutveckling.