Är du mellan 15-25 år och har en förälder som dricker för mycket eller mår psykiskt dåligt?

På STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) har vi ett forskningsprojekt kallat Grubbel där vi studerar en webb-baserad insats för unga som växer upp i familjer med beroendeproblematik eller psykisk ohälsa.

Datainsamlingen avslutas under våren 2020 och därefter ska resultaten sammanställas.

 

Rekrytering till studien är avslutad.

Läs mer här